Akupunktio

Akupunktio on vanha kiinalainen hoitomenetelmä, jossa ohuet, kertakäyttöiset steriilit neulat asetellaan tapauskohtaisesti tarkoin valittuihin akupunktiopisteisiin. Tarkoituksena on herättää hoidettavana olevan koiran elimistön oma järjestelmä korjaamaan kehon ongelmia, joten kyseessä on luonnonmukainen hoitomuoto. Akupunktiota on tutkittu länsimaissa jo muutaman vuosikymmenen ajan. Tutkimuksen määrä on lisääntynyt erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja samalla myös näyttö akupunktion tehosta on tullut vahvemmaksi.

 

Akupunktiolla tarkoitetaan elimistön omien kipuvälittäjäaineiden tuoton aktivoimista ja hermoston rauhoittamista.  Hoidon aikana akupunktiopisteessä olevat hermopäät stimuloidaan neulojen avulla, jotta hermoärsykkeitä välittyy selkäytimeen ja aivoihin. Näin elimistön oma kivunlievitys- ja parantumisprosessi saadaan käynnistymään. Akupunktio lisää endorfiinin eritystä ja vähentää kivun tuntemuksia.

Jos lihaksiin on kehittynyt triggerpisteitä eli kipupisteitä, jotka voivat aiheuttaa heijastekipua hyvinkin etäälle sijaintipaikastaan, neulat voidaan pistää näihin kohtiin. Akupunktiohoidon kohteena ovat usein tuki- ja liikuntaelimistön kivut, kuten koiran nivelrikkomuutosten aiheuttamat kivut ja jäykkyydet, ontumiset ja haluttomuus liikkua. Myös erilaisia koirien selkävikoja ja selkärangan nikamasillottuman eli spondyloosin aiheuttamia kipuja, hermojen pinnetiloista johtuvia särkyjä tai lieviä halvausoireita, kuten esimerkiksi välilevyn pullistumaa voidaan lievittää akupunkion avulla. Ääreishermoperäisten kipujen hoidossa akupunktiosta voi olla hyötyä ja se usein auttaa myös vatsavaivoihin, toistuviin infektioihin, stressiin ja joihinkin hormonaalisiin vaivoihin. Tieteellisesti perinteisten akupunktiopisteiden on todettu säätelevän esimerkiksi immuunijärjestelemän, välittäjäaineiden, ruoansulatuselinten verenkierron ja aivojen kivunsäätelyn toimintaa. Akupunktiohoito vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kehoon ja mieleen, kipu lievittyy ja keho rentoutuu.

 

Akupunktiohoitoon reagoiminen on yksilöllistä ja usein hoito toistetaan muutaman kerran sarjana, mutta sen hyöty huomataan yleensä jo heti ensimmäisen kerran jälkeen. Akupunktiohoidon jälkeen koira voi vaikuttaa raukealta.

 

Itse olen akupunktio-opinnoissani vasta alkutaipaleella, opinnot jatkuvat 2024-2025. Tässä vaiheessa opintojani käytän koiriin vasta yleisimpiä akupisteitä, jotka ovat kyllä tehokkaita, mutta joiden antama apu rajautuu tiettyihin, yleisimmin esiintyviin ongelmatilanteisiin.

Kuva: opintojen lomassa harjoitellaan pistämistä ja akupisteitä myös itseemme!
Scroll to Top